XİDMƏTLƏR

Prostat

  • Grey LinkedIn Icon

Prostat vəzinin multiparametrik MRT müayinəsinin PIRADS v2.1 təsnifatına uyğun icra edilməsi və sistematik rəylərin hazırlanması

Düz bağırsaq

  • Grey LinkedIn Icon

Düz bağırsağın yüksək fəza rezolüsiyalı MRT müayinəsinin MERCURY trialları tövsiyyələrinə uyğun icra edilməsi və proforma əsaslı rəylərin hazırlanması

Qaraciyər

  • Grey LinkedIn Icon

Qaraciyər sirrozunda qaraciyərdə bədxassəli şişlərin dinamik kontrastlı MRT müayinəsi ilə skrininqi və LIRADS təsnifatına uyğun rəylərin hazırlanması

Beyin MRT

  • Grey LinkedIn Icon

Baş beynin yüksək rezolüsiyalı MRT müayinəsi. Sitotoksik ödemin görüntülənməsi, beyin parenximasında kapilyar mikrosirkulyasiyanın görüntülənməsi və beyin 3D TOF angioqrafiyası

Boyun MRT

  • Grey LinkedIn Icon

Boynun yumuşaq toxumalarının qiymətləndirilməsində standardlaşdırılmış protokolların tətbiq edilməsi və onurğa sütunu boyunca fəqərəarası disk yırtıqlarının müəyyən edilməsi, müalicə taktikasının seçilməsi üçün privat rəylərin hazırlanması

Oynaqlar

  • Grey LinkedIn Icon

Diz, bazu, aşıq-daban və digər oynaqların yüksək rezolüsiyalı MR görüntülənməsi

©2018 by Dr Anar Kazimov