XİDMƏTLƏR

PROSTATE.png

Prostat

Prostat vəzinin multiparametrik MRT müayinəsinin PIRADS v2.1 təsnifatına uyğun icra edilməsi və sistematik rəylərin hazırlanması

rectum.png

Düz bağırsaq

Düz bağırsağın yüksək fəza rezolüsiyalı MRT müayinəsinin MERCURY trialları tövsiyyələrinə uyğun icra edilməsi və proforma əsaslı rəylərin hazırlanması

HCC.png

Qaraciyər

Qaraciyər sirrozunda qaraciyərdə bədxassəli şişlərin dinamik kontrastlı MRT müayinəsi ilə skrininqi və LIRADS təsnifatına uyğun rəylərin hazırlanması

image_2 (2).jpg

Beyin MRT

Baş beynin yüksək rezolüsiyalı MRT müayinəsi. Sitotoksik ödemin görüntülənməsi, beyin parenximasında kapilyar mikrosirkulyasiyanın görüntülənməsi və beyin 3D TOF angioqrafiyası

image_2 (1).jpg

Boyun MRT

Boynun yumuşaq toxumalarının qiymətləndirilməsində standardlaşdırılmış protokolların tətbiq edilməsi və onurğa sütunu boyunca fəqərəarası disk yırtıqlarının müəyyən edilməsi, müalicə taktikasının seçilməsi üçün privat rəylərin hazırlanması

image_1 (3).jpg

Oynaqlar

Diz, bazu, aşıq-daban və digər oynaqların yüksək rezolüsiyalı MR görüntülənməsi