XİDMƏTLƏR

Prostat

Prostat vəzinin multiparametrik MRT müayinəsinin PIRADS v2.1 təsnifatına uyğun icra edilməsi və sistematik rəylərin hazırlanması

Düz bağırsaq

Düz bağırsağın yüksək fəza rezolüsiyalı MRT müayinəsinin MERCURY trialları tövsiyyələrinə uyğun icra edilməsi və proforma əsaslı rəylərin hazırlanması

Qaraciyər

Qaraciyər sirrozunda qaraciyərdə bədxassəli şişlərin dinamik kontrastlı MRT müayinəsi ilə skrininqi və LIRADS təsnifatına uyğun rəylərin hazırlanması

Beyin MRT

Baş beynin yüksək rezolüsiyalı MRT müayinəsi. Sitotoksik ödemin görüntülənməsi, beyin parenximasında kapilyar mikrosirkulyasiyanın görüntülənməsi və beyin 3D TOF angioqrafiyası

Boyun MRT

Boynun yumuşaq toxumalarının qiymətləndirilməsində standardlaşdırılmış protokolların tətbiq edilməsi və onurğa sütunu boyunca fəqərəarası disk yırtıqlarının müəyyən edilməsi, müalicə taktikasının seçilməsi üçün privat rəylərin hazırlanması

Oynaqlar

Diz, bazu, aşıq-daban və digər oynaqların yüksək rezolüsiyalı MR görüntülənməsi

©2018 by Dr Anar Kazimov