Rektal dolğulu KT qarın boşluğu / КТ брюшной полости с ректальным наполнением

Divertikulit, perforasiya, kolon şişinin inkar edilməsi


Rektal:

Divertikulit, perforasiya: 30 ml KM + 1L su

Şiş: yalnız su (kontrastsız)

120ml KM IV, 2.5ml / san., 70 saniyə Delay


Пациент в положении лежа на спине с поднятыми руками, лазерная регулировка по высоте мечевидного отростка, боковой лазер посередине живота


Kolon şişi

Rektal doldurulması yalnız su ilə!


Kollimation:


Emotion: 16x1,2mm

Definition: 24x1,2mm

1 view

Recent Posts

See All

Boyun limfa düyünləri

Boyun limfa düyünləri yeddi səviyyəyə bölünür. I Səviyyə milohioid əzələdən aşağı və dilaltı sümüyün aşağı kənarından yuxarı; submandibulyar vəzilərin arxa hüdudundan öndə; Ia səviyyəsi- submental düy