Rektal dolğulu KT qarın boşluğu / КТ брюшной полости с ректальным наполнением

Divertikulit, perforasiya, kolon şişinin inkar edilməsi


Rektal:

Divertikulit, perforasiya: 30 ml KM + 1L su

Şiş: yalnız su (kontrastsız)

120ml KM IV, 2.5ml / san., 70 saniyə Delay


Пациент в положении лежа на спине с поднятыми руками, лазерная регулировка по высоте мечевидного отростка, боковой лазер посередине живота


Kolon şişi

Rektal doldurulması yalnız su ilə!


Kollimation:


Emotion: 16x1,2mm

Definition: 24x1,2mm

5 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter