Rektal dolğulu KT qarın boşluğu / КТ брюшной полости с ректальным наполнением

Divertikulit, perforasiya, kolon şişinin inkar edilməsi


Rektal:

Divertikulit, perforasiya: 30 ml KM + 1L su

Şiş: yalnız su (kontrastsız)

120ml KM IV, 2.5ml / san., 70 saniyə Delay


Пациент в положении лежа на спине с поднятыми руками, лазерная регулировка по высоте мечевидного отростка, боковой лазер посередине живота


Kolon şişi

Rektal doldurulması yalnız su ilə!


Kollimation:


Emotion: 16x1,2mm

Definition: 24x1,2mm

1 view

Recent Posts

See All

Mekkel divertikulu

Mekkel divertikulu anadangəlmə instestinal divertikuldur. Mekkel divertikulu distal ileum ətrafında olan omfalomezenterik axarın umbilikal sonluğunun fibroz degenerasiyası hesabına baş verir. Bu, mədə

Sidik kisəsinin leiomioması

Sidik kisəsinin leiomioması nadir rast gəlinən xoşxassəli mezenximal şişdir. Bu törəmələr yaxşı marginasiya olunan homogen solid kütlələr şəklində görünürlər. Xəstələrin 75%-i cavan və orta yaşlı insa

©2018 by Dr Anar Kazimov