Recent Posts

See All

Xondromiksoid fibroma

Xondromiksoid fibromalar son dərəcədə nadir rast gəlinən, xoş xassəli qığırdaq neoplazmalarıdır. Bütün sümük şişlərinin < 1% -ni təşkil edir. Bu şişlərin 75%-i 30 yaşdan aşağı şəxslərdə yaranır. halla

©2018 by Dr Anar Kazimov