Ossifikasiya olunmamış fibroma


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Xondromiksoid fibromalar son dərəcədə nadir rast gəlinən, xoş xassəli qığırdaq neoplazmalarıdır. Bütün sümük şişlərinin < 1% -ni təşkil edir. Bu şişlərin 75%-i 30 yaşdan aşağı şəxslərdə yaranır. halla