Mekkel divertikulu

Mekkel divertikulu anadangəlmə instestinal divertikuldur. Mekkel divertikulu distal ileum ətrafında olan omfalomezenterik axarın umbilikal sonluğunun fibroz degenerasiyası hesabına baş verir. Bu, mədəbağırsaq traktının ən çox rastlanan anadangəlmə anomaliyası hesab olunur. Pasientlərin çoxunda heç bir simptom olmur. Mekkel divertikulunun bir sıra ağırlaşmaları ola bilər, bunlara qastrointestinal qanaxma, nazik bağırsaq obstruksiyası, bitişmələr və ya mezodivertikular çəkintilər, divertikulit səbəbi ilə baş vermiş luminal obstruksiya və ya yad cisim görünüşü və ya enterolit formasiyası, volvulus, daxili yırtıq və d.


https://radiopaedia.org/articles/meckel-diverticulum-10 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter