Mədəaltı vəzinin limfoması

Pankreasın birincili limfomasına nadir hallarda rast gəlinir və adətən pankreasın baş hissəsində əmələ gəlir. Diaqnoz qoyulanda ortalama ölçüsü 8 cm olur. Bu şişlər iki formada görünə bilir:

  1. Ekstrapankreatik sahəyə yayıkan lokallaşmış kütlə

  2. Pankreasın diffuz böyüməsi, əvəz olunması

Pankreas limfomasının hər iki forması diffuz infiltrativ böyüyür. Peritonarxası strukturları və mədə-bağırsaq traktını infiltrasiya edir.

Kütlə yaradan pankreas limfomaları T1 ağırlıqlı aparmalarda homogen hipointens, T2 ağırlıqlı aparmalarda bir qədər heterogen, hipo-orta siqnal intensivliyinə malik olur.

Diffuz infiltrasiya edici pankreas limfomaları T1 və T2-də hipointens olurlar.

Hər iki forma zəif lakin homogen kontrastlanır.

Limfoma zamanı adətən Virsunq axrı genişlənmir, kalsifikasiyalar və nekroz olmur.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Kapsullaşmış peritoneal skleroz akut və ya subakut nazik bağırsaq obstruksiyasının nadir rast gəlinən xoşxassəli səbəbidir. Bu xəstəlik zamanı nazik bağırsaq divarlarını total və ya parsial cəlb edən

Pankreas divizum Mədəaltı vəzinin ən sıx rast gəlinən anadangəlmə variantıdır. Dorzal və ventral axacaqların birləşməməsi ilə xarakterizə olunur. Dorzal və ventral axacaqlar duodenuma ayrı-ayrı drenə

Mədəaltı vəzinin solid şişləri (məs. adacıq hüceyrəli şişlər və metastazlar), bəzi hallarda kistoz komponentlərə malik olurlar və ya degenerasiyaya uğrayıb kistoz neoplaziyaları təqlid edirlər. Mədəal