Leykoensefalopatiya

Methotrexate və cytarabine kimi kimyəvi dərman vasitələri xüsusi ilə yüksək dozalarda və ya şüa müalicəsi ilə müştərək şəkildə tətbiq edildikdə neyrotoksik effekt və leykoensefalopatiya törədə bilər.

Beynin hər iki yarımkürəsində konflüent subkortikal və periventrikulyar leykoensefalopatiya


Leykoensefalopatiya histoloji müayinə zamanı çoxsaylı nekrotik fokuslarla təzahür olunan iltihab sahələri içərməyən diffuz reaktiv astrositoz ilə xarakterizə olunur.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Dural sinus okluziv xəstəliyi dural sinus trombozunun infeksiyalaşmasıdır (tromboflebit). Xəstələr tipik olaraq kəskin baş ağrıları, yüksək temperatur, Dorello kanalının cəlb olunmasına ikincili olara

Dural arteriovenoz fistula dural venoz sinus divarında dural arteriyalarla təchiz olunan arteriovenoz şuntlardır. Bu zaman arterial qan venoz sistemə birbaşa keçir. AVM-lərdən fərqli olaraq dAVF-lalar