Leykoensefalopatiya

Methotrexate və cytarabine kimi kimyəvi dərman vasitələri xüsusi ilə yüksək dozalarda və ya şüa müalicəsi ilə müştərək şəkildə tətbiq edildikdə neyrotoksik effekt və leykoensefalopatiya törədə bilər.

Beynin hər iki yarımkürəsində konflüent subkortikal və periventrikulyar leykoensefalopatiya


Leykoensefalopatiya histoloji müayinə zamanı çoxsaylı nekrotik fokuslarla təzahür olunan iltihab sahələri içərməyən diffuz reaktiv astrositoz ilə xarakterizə olunur.

Recent Posts

See All

MSS-nin birincili angiiti

MSS-nin vaskulitləri beyin, onurğa beyni və beyin qişalarında qan damarların divarlarını cəlb edən iltihabi xəstəliklərin heterogen qrupunu ifadə edir. MSS-nin vaskulitləri birincili və ikincili ola b

Oliqodendroqlioma

Oliqodendrositlərdən inkişaf edir. İntrakranial qliomaların 15-20 %-ni təşkil edir. Bütün intracranial neoplazmaların 5-10%-ni təşkil edir. İmmunohistokimyəvi müayinədə GFAP neqativdir. Bu şişlər prin

©2018 by Dr Anar Kazimov