Leykoensefalopatiya

Methotrexate və cytarabine kimi kimyəvi dərman vasitələri xüsusi ilə yüksək dozalarda və ya şüa müalicəsi ilə müştərək şəkildə tətbiq edildikdə neyrotoksik effekt və leykoensefalopatiya törədə bilər.

Beynin hər iki yarımkürəsində konflüent subkortikal və periventrikulyar leykoensefalopatiya


Leykoensefalopatiya histoloji müayinə zamanı çoxsaylı nekrotik fokuslarla təzahür olunan iltihab sahələri içərməyən diffuz reaktiv astrositoz ilə xarakterizə olunur.

14 views0 comments