KT beyin nativ və kontrastlı

Göstərişlər

Beyin şişi, abses


Kontrast

1. Nativ

2. 5 dəqiqə Delay + 80 ml KM i.v.


Skan parametr

Definition: 40x0,6mm

1 view

Recent Posts

See All

Boyun limfa düyünləri

Boyun limfa düyünləri yeddi səviyyəyə bölünür. I Səviyyə milohioid əzələdən aşağı və dilaltı sümüyün aşağı kənarından yuxarı; submandibulyar vəzilərin arxa hüdudundan öndə; Ia səviyyəsi- submental düy