KT beyin nativ və kontrastlı

Göstərişlər

Beyin şişi, abses


Kontrast

1. Nativ

2. 5 dəqiqə Delay + 80 ml KM i.v.


Skan parametr

Definition: 40x0,6mm

1 view

Recent Posts

See All

Mekkel divertikulu

Mekkel divertikulu anadangəlmə instestinal divertikuldur. Mekkel divertikulu distal ileum ətrafında olan omfalomezenterik axarın umbilikal sonluğunun fibroz degenerasiyası hesabına baş verir. Bu, mədə

Sidik kisəsinin leiomioması

Sidik kisəsinin leiomioması nadir rast gəlinən xoşxassəli mezenximal şişdir. Bu törəmələr yaxşı marginasiya olunan homogen solid kütlələr şəklində görünürlər. Xəstələrin 75%-i cavan və orta yaşlı insa

©2018 by Dr Anar Kazimov