KT beyin nativ və kontrastlı

Göstərişlər

Beyin şişi, abses


Kontrast

1. Nativ

2. 5 dəqiqə Delay + 80 ml KM i.v.


Skan parametr

Definition: 40x0,6mm

13 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter