Dural sinus okluziv xəstəliyi

Dural sinus okluziv xəstəliyi dural sinus trombozunun infeksiyalaşmasıdır (tromboflebit). Xəstələr tipik olaraq kəskin baş ağrıları, yüksək temperatur, Dorello kanalının cəlb olunmasına ikincili olaraq VI sinir iflici və şüur pozğunluğu şikayətləri ilə təzahür olunurlar. Dural venoz sinuslarda normal axın boşluğunun izlənilməsi bu diaqnozu inkar etməyə yetir.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Dural arteriovenoz fistula

Dural arteriovenoz fistula dural venoz sinus divarında dural arteriyalarla təchiz olunan arteriovenoz şuntlardır. Bu zaman arterial qan venoz sistemə birbaşa keçir. AVM-lərdən fərqli olaraq dAVF-lalar

Serebral venoz infarkt

Serebral venoz infarkt beyin insultunun nadir rast gəlinən formasıdır və daha çox serebral ven trombozuna ikincili olaraq baş verir və çox vaxt qanama ilə təzahür olunur. Serebral venoz infarkt tipik

Serebral ven trombozu

Serebral ven trombozu kəllə qutusunda venoz kanalların okluziyasını ifadə edir və çox nadir rast gəlinən patologiyadır. Bunlara dural ven trombozu, kortikal ven trombozu və dərin serebral ven trombozu