Boyun limfa düyünləriLevel I


IA - submental

IB - submandibulyar


Level II (daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsi)


IIA - Daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsindən öndəki limfa düyünləri

IIB - Daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsinə posterior limfa düyünləri


Level III (daxili vidacı venanın orta 1/3 hissəsi)

III səviyyə limfa düyünləri daxili vidacı venanın orta 1/3 hissəsi səviyyəsində olan limfa düyünləridir və hioid sümükdən krikoid qığırdağın aşağı qütbünə qədər olan sahədə yer alır.


Level IV (daxili vidacı venanın aşağı 1/3 hissəsi)

IV səviyyə limfa düyünləri krikoid qığırdağın aşağı kənarından körpücük sümüyü səviyyəsinədək olan sahədəki limfa düyünləridir.


V səviyyə limfa düyünləri

Sternocleidomastoideus əzələsinə posterior

Va - II və III səviyyələrə posterior

Vb - level IV-ə posterior (+lateral supraklavikulyar düyünlər)


VI səviyyə limfa düyünləri

anterior jugular, pretracheal, paratracheal, prelaryngeal/precricoid (Delphian), and perithyroidal düyünlər

9 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter