Boyun limfa düyünləriLevel I


IA - submental

IB - submandibulyar


Level II (daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsi)


IIA - Daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsindən öndəki limfa düyünləri

IIB - Daxili vidacı venanın yuxarı 1/3 hissəsinə posterior limfa düyünləri


Level III (daxili vidacı venanın orta 1/3 hissəsi)

III səviyyə limfa düyünləri daxili vidacı venanın orta 1/3 hissəsi səviyyəsində olan limfa düyünləridir və hioid sümükdən krikoid qığırdağın aşağı qütbünə qədər olan sahədə yer alır.


Level IV (daxili vidacı venanın aşağı 1/3 hissəsi)

IV səviyyə limfa düyünləri krikoid qığırdağın aşağı kənarından körpücük sümüyü səviyyəsinədək olan sahədəki limfa düyünləridir.


V səviyyə limfa düyünləri

Sternocleidomastoideus əzələsinə posterior

Va - II və III səviyyələrə posterior

Vb - level IV-ə posterior (+lateral supraklavikulyar düyünlər)


VI səviyyə limfa düyünləri

anterior jugular, pretracheal, paratracheal, prelaryngeal/precricoid (Delphian), and perithyroidal düyünlər