Bazu oynağı

Superior CHL biseps vətərini stabilizə edir.

Əzələlər dinamik stabilayzerlərdir. Əzələ həcmində itki olduqda bazu oynağı avtomatik destabilizasiyaya uğrayır.

Psevdokista sinovium və ya kapsula ilə əhatə olunmayanda deyilir və psevdokistlər fibroz toxuma ilə əhatə olunublar.

Qanqlion kista isə tenosinovial lif və ya kapsula ilə çevrələnir. Hər ikisi psevdokistlərdir.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter