Bazu oynağı

Superior CHL biseps vətərini stabilizə edir.

Əzələlər dinamik stabilayzerlərdir. Əzələ həcmində itki olduqda bazu oynağı avtomatik destabilizasiyaya uğrayır.

Psevdokista sinovium və ya kapsula ilə əhatə olunmayanda deyilir və psevdokistlər fibroz toxuma ilə əhatə olunublar.

Qanqlion kista isə tenosinovial lif və ya kapsula ilə çevrələnir. Hər ikisi psevdokistlərdir.

7 views

Recent Posts

See All

Mekkel divertikulu

Mekkel divertikulu anadangəlmə instestinal divertikuldur. Mekkel divertikulu distal ileum ətrafında olan omfalomezenterik axarın umbilikal sonluğunun fibroz degenerasiyası hesabına baş verir. Bu, mədə

©2018 by Dr Anar Kazimov