Advanced MRI in brain neoplasms

Use of MRI in brain imaging has progressed from anatomical to functional imaging. This approach is effective in assessment of treatment response, pseudo progression and pseudo response.


With MRS malignant tumors can be differentiated from benign tumors by:


High grade tumor will demonstrate:


Higher ratios

  • Cho/Cr (cut of > 2.0) - HMRI

  • Cho/NAA (cut of > 2.2

  • Ch0 + Cr / NAA

  • Cr / NAA

Lower ratios

  • Lipid / Lactate

  • Cr / Lactate


Metastasis can be differentiated from high-grade astrocytomas by their high lipid/cr ratios.From the lecture of Dr Deepak Patkar

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Dural sinus okluziv xəstəliyi dural sinus trombozunun infeksiyalaşmasıdır (tromboflebit). Xəstələr tipik olaraq kəskin baş ağrıları, yüksək temperatur, Dorello kanalının cəlb olunmasına ikincili olara

Dural arteriovenoz fistula dural venoz sinus divarında dural arteriyalarla təchiz olunan arteriovenoz şuntlardır. Bu zaman arterial qan venoz sistemə birbaşa keçir. AVM-lərdən fərqli olaraq dAVF-lalar

Serebral venoz infarkt beyin insultunun nadir rast gəlinən formasıdır və daha çox serebral ven trombozuna ikincili olaraq baş verir və çox vaxt qanama ilə təzahür olunur. Serebral venoz infarkt tipik