Şüa nekrozu

Beyin toxumasının nekrotik deqradasiyasına şüa nekrozu deyilir və adətən beyin və baş-boyun şişlərinə görə şüa müalicəai almış xəstələrdə aylar və hətda illər sonra, şüa müalicəsinin gecikmiş təsiri kimi beyin toxumasında yaranan və perifokal vazogen ödem ilə ağırlaşmış nevroloji disfunksiyaya səbəb olan aktiv kontrastlanan kütlə şəklində təzahür olunur.


Şüa nekrozunun baş vermə səbəblərinə damar zədələnməsi, oliqodendrosit və ağ maddə zədələnmələri və sitotoksik ödem aid edilir.


Psevdoproqressiya - xüsusi ilə Stupp protokolu üzrə müştərək kimyəvi dərman və şüa müalicəsi alan xəstələrdə müalicə bitdikdən bir müddət sonra görülən erkən müalicə effektini ifadə edir.


İstinad:


1. https://radiopaedia.org/articles/cerebral-radiation-necrosis-1


3 views0 comments

Recent Posts

See All

As soon as blood supply ceases, ischemic cells are unable to withstand the constant osmotic pressure they are subjected to, and extracellular water floods into the cells causing them to swell, a proce

Döyənək cismin qiymətləndirilməsi: rostrum kəskin ucludur, bulk splenium istiqamətində uzanır, patologiya müəyyən edilmir. Fornix önə və aşağıya - anterior komissurayadək uzanır, normaldır. Lamina ter