Süd vəzilərin MRT müayinəsi

Süd vəzilərinin MRT müayinəsi süd vəzi xərçənginin müəyyən edilməsində ən həssas müayinə metodudur (>90%). Müayinə dinamik bolyus kontrastlı texnikası ilə aparılır. Müayinənin spesifikliyi 72% təşkil edir. 

image_1 (5).png

Süd vəzilərin MRT müayinəsi menstrual tsiklin 2-ci həftəsində, yəni menstruasiya başlayandan 6-14-cü günlər arası icra edilir. 

Xahiş edirik müayinəyə yazılmazdan əvvəl bu qaydaya əməl edəsiniz və məhs bu günlərdə müayinəniz üçün növbə tutasınız.

Süd vəzi xərçəngi zamanı MRT müayinəsinə göstərişlər:

ACR skrininq tövsiyələri

  1. Yüksək riskli xəstələr

  2. Xəstənin anamnezi

  3. İrsi faktorlar

  4. Yüksık riskli törəmələr: ADH/ALH/LCIS

  5. BRCA1 / BRCA2 qenlərinin müsbət olması

  6. Li-Fraumeni sindromu + / - birinci dərəcəli qohumluq əlaqəsi

  7. Kauden və Bannayana-Riley-Ruvalkabalar sindromu və birinci dərəcəli qohumluq əlaqəsi, ipsilateral və kontralateral süd vəzi xərçəngi zamanı kəsik kənarlarının pozitiv qiymətləndirilməsi

  8. Neoadyuvant kimyaterapiya: qalıq törəmənin qiymətləndirilməsi

  9. Posterior zədələnmə zamanı döş qəfəsinə invaziyanın qiymətləndirilməsi (pektoralis rezeksiyası edilə bilər, buna görə nəzərə alınmır).

  10. III mərhələ süd vəzi xərçəngi – ön dişli əzələ, qabırğa və qabırğaarası əzələlər.