Qapalı mühitdən qorxan xəstələrə hansı qaydada MRT müayinəsi icra olunur?

​Klaustrofobiyası olan (qapalı mühitdən qorxan) xəstələr bu haqda əməkdaşlara əvvəlcədən məlumat verməlidirlər və belə xəstələrə yüngül sedasiya altında baxıla bilər.

NonClaustrophobia-421x300.jpg

Bunun üçün əvvəlcədən müvafiq mütəxəssislərlə danışmaq və vaxt təyin etmək lazımdır. Belə olduqda xəstələr müayinəyə tam ac qarına gəlməlidirlər.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, cihazın maqnit borusunun hər iki tərəfi açıqdır, qapalı deyil.