İri hüceyrəli karsinoma

Bu şişlər ağciyər xərçənglərinin 10-20%-ni təşkil edir. Çoxu periferik yerləşir və 7 cm-dən iri olur. Bu şişlər sürətlə böyüsə də çox vaxt kavitasiyalara sıx rast gəlinmir.

Kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi

Bütün ağciyər xərçənglərinin 13-15%-ni təşkil edir. Birincili şiş tipik olaraq kiçik olur, mərkəzi yerləşir və nəzərəçarpan dərəcədə hilar və mediastinal limfadenopatiya ilə təzahür olunur. 

©2018 by Dr Anar Kazimov