İri hüceyrəli karsinoma

Bu şişlər ağciyər xərçənglərinin 10-20%-ni təşkil edir. Çoxu periferik yerləşir və 7 cm-dən iri olur. Bu şişlər sürətlə böyüsə də çox vaxt kavitasiyalara sıx rast gəlinmir.

Screen Shot 2020-08-23 at 6.22.46 PM.png

Kiçik hüceyrəli ağciyər xərçəngi

Bütün ağciyər xərçənglərinin 13-15%-ni təşkil edir. Birincili şiş tipik olaraq kiçik olur, mərkəzi yerləşir və nəzərəçarpan dərəcədə hilar və mediastinal limfadenopatiya ilə təzahür olunur.